Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośnie

Ochrona danych osobowych

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośnie

ul. Kamińskiego 1, 89-412 Sośno

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchyleniu Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanych dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośnie z siedzibą przy ul. Kamińskiego 1, 89-412 Sośno, adres e-mail: dyrektor@sps.sosno.pl, tel: 52 389 12 10.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59 z późn. zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa, w tym zwłaszcza z Ustawy Prawo Oświatowe i rozporządzeń wydanych w jej wykonaniu, a także w celu podejmowania akcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośnie.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59 z późn. zm.).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59 z późn. zm.).
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ano organizacji międzynarodowej.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośnie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W przypadku, gdy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują od 25 maja 2018 roku.

 

Biblioteka

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30