Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośnie

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośnie

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośnie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre treści otwierają się w nowym oknie/zakładce przeglądarki, a nie ma o tym mowy wcześniej.
 • Na stronie są poruszające się elementy, których nie da się zatrzymać, brakuje także opisów tekstowych.
 • Przy linkach prowadzących do dokumentów brakuje dodatkowych informacji o rozmiarze pobieranego pliku.
 • Na podstronach znajdują się grafiki z plakatami informacyjnymi oraz zdjęcia, które nie maja zdefiniowanych opisów alternatywnych.
 • Dokumenty w PDF nie są edytowalne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Wojciechowski.
 • E-mail: sekretariat@sps.sosno.pl
 • Telefon: 52 389 12 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośnie
 • Adres: ul. Kamińskiego 1, 89-412 Sośno
 • E-mail: sekretariat@sps.sosno.pl
 • Telefon: 52 389 12 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do szkoły prowadzą trzy wejścia. Wejście główne usytuowane jest od strony ul. Kamińskiego (zawiera ograniczenie w postaci schodów); wejście boczne od strony ul. Nowej (zawiera ograniczenie w postaci schodów); wejście boczne od strony al. Jana Pawła II (przy sali gimnastycznej, posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Na korytarzu przy sali gimnastycznej znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Brak jest możliwości dostania się osób poruszających na wózkach inwalidzkich na pietro szkoły celem załatwienia spraw w sekretariacie lub gabinecie dyrektora szkoły. W budynku szkoły brak windy.

W szkole nie ma zamontowanych systemów naprowadzających, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Szkoła nie posiada własnego parkingu. Dostepny jest parking przy Urzędzie Gminy Sośno, na którym są wyznaczone miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego w godzinach pracy szkoły.

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym.

Biblioteka

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30